Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 «Кристалик»

76006, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька 198в, тел. 78-67-23

 

 

 

 

ЗВІТ

завідувача дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) № 33 «Кристалик»

за 2020-2021 навчальний рік

перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ

2021р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Загальна характеристика закладу дошкільної освіти

Повна назва дошкільного навчального закладу за статутом Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

№ 33 «Кристалик» Івано-Франківської міської ради

Форма власності комунальна
Скорочена назва ДНЗ № 33 «Кристалик»
Адреса закладу, телефон м. Івано-Франківськ, вул.  Вовчинецька 198 в, телефон  (0342) 78-67-23
Рік заснування закладу 08.07.1978 р. ясла-садок № 1 «Кристалик» заводу «Позитрон» (пізніше АТ «Родон»)

23.09.1994р. передано на баланс відділу освіти міськвиконкому – рішення Івано-Франківського міськвиконкому № 179 від 12.05.1994р. та згоди Мінмашпрому України, лист № 11/ II-151 від 18.03.1994р.

Порядковий номер змінено на «33» – наказ міськвно № 88 від 13.09.1994р.

 

 

 

 

Перелік приміщень закладу.

За проектом споруда закладу займає площу – 2006 м2, на якій розташовано:

 • групових приміщень – 11;
 • музична зала – 1;
 • спортивна зала – 1;
 • медичний кабінет – 1;
 • кабінет завідувача – 1;
 • методичний кабінет – 1;
 • кабінет практичного психолога – 1;
 • кабінет вчителя-логопеда, керівника гуртка з навчання дітей англійської мови  – 1;
 • кабінет музичного працівника – 1;
 • кабінет завідувача господарства – 1;
 • медблок – 1;
 • харчоблок – 1;
 • пральня – 1.

 

Заклад дошкільної освіти №33 «Кристалик» призначений для навчання і виховання дітей із загальним розвитком та працює відповідно до положень Статуту та свідоцтва про атестацію ЗДО.

Діяльність ДНЗ здійснюється згідно із Законами України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти, інших чинних нормативно-правових актів.

Вся робота ЗДО направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності до навчання в школі.

Відповідно до листа МОН України «Щодо організації роботи в дошкільних закладах у 2020/2021 навчальному році» реалізація Базового компонента дошкільної освіти в ДНЗ забезпечується комплексною освітньою програмою «Українське дошкілля», парціальними освітніми програмами «Граючись вчимося. Англійська мова» (автор Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.), «Дитяча хореографія»(автор А. Шевчук), програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» (Малашевська І., Демидова С.).

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу ДНЗ відповідає переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020-2021 навчальному році. В наявності Акт готовності дошкільного навчального закладу до навчального року на 2020-2021 навчальний рік.

Дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до річного плану, який укладений на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи дошкільного закладу схвалений  педагогічною радою закладу, затверджений завідувачем дошкільного закладу.

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. 9 груп  (дошкільних) працює за 12-годинним режимом перебуванням дітей з 7.30 до 19.30 год, 2 групи (ясельні) – за 10,5- годинним режимом роботи з 7.30 до 18.00. Проектна потужність дошкільного закладу 215 місць. У 2020-2021н.р. ДНЗ повноцінно працював з 16.09 по 22.02.2021р. та з 23.03 по даний час. Закриття закладу було спричинено карантинними обмеженнями з метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби та збереження здоров’я працівників та вихованців закладу.

ТАБЛИЦЯ. Аналіз наповнюваності закладу дошкільної освіти № 33 «Кристалик»

Рік Усього груп Кількість груп Розрахункова потужність Фактичне наповнення % наповнення
ясла садок
2021 11 2 9 215 358 166%

 

ТАБЛИЦЯ. Середня   відвідуваність  дітей за 2020 р.   становить:

Групи  раннього  віку 8.8
Групи  дошкільного віку 14.3

Аналіз кількості дитячого населення в освітньому окрузі вказує на динаміку збільшення кількості дітей дошкільного віку. Аналіз комплектування груп за нормативами та середні показники фактичного комплектування груп дошкільного закладу за останні  роки   вказує на перевантаження спискового складу, але середньорічне відвідування вихованців дошкільного закладу не виходить за межі нормативної наповнюваності груп.

 

Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу

Таблиця даних про працівників дошкільного закладу,

які обіймають керівні посади

з/п

ПІБ Посада Рік  народж Освіта Назва ВНЗ, рік закінчення Спеціальність Педагогічний стаж Стаж  на посаді
1 Шевчук Галина Степанівна завідувач 1959 вища Івано-Франківський педагогічний інститут Викладач педагогіки і психології (дошкільної)        42 26

 

Таблиця даних про якісний склад педагогічного колективу

Кількість

педагогічних

працівників

Кваліфікаційні  категорії та педагогічні звання
спеціаліст спеціаліст

ІІ категорії

спеціаліст

І категорії

спеціаліст

вищої категорії

за тарифним розрядом педагогічні звання

 

29

 

1

3.44%

 

7

24.13%

5

17.24%

13

44.85%

3

10.34%

3

 

 

 

ТАБЛИЦЯ. Таблиця даних про кількісний склад працівників дошкільного закладу

Усього педагогічних працівників 29
З них:
Ø    завідувач 1
Ø    вихователів-методистів 1
Ø    вихователів 22
Ø    практичних психологів 1
Ø    музичних керівників 2 (+1 сумісник)
Ø    інструкторів з фізкультури 1
Ø    керівник гуртка англ..мови 1
Ø    хореограф 1
Усього обслуговуючого персоналу 33
Усього працівників 62
З них працює за сумісництвом 2

 

ТАБЛИЦЯ.  Кількісний аналіз нагородження грамотами, подяками різних рівнів

Види нагород Кількість
Грамоти, подяки Департаменту освіти та науки 2
Грамота, подяки по ДНЗ 7

 

Стабільність колективу та високий освітній рівень педагогів надає можливість у досягненні хороших показників у навчально-виховній роботі.

 

Укомплектованість ЗДО технічними працівниками

На початок навчального року в закладі працює 33 працівників технічного персоналу:

 • 1 завідувач господарством;
 • 1 кастелянка;
 • 1 комірник;
 • 1 діловод;
 • 2 машиністи прання білизни;
 • 1 шеф-кухар;
 • 2 кухарі;
 • 2 підсобні робітники;
 • 1 прибиральниця;
 • 13 помічників вихователів;
 • 1 робітник з комплексного обслуговування і ремонту;
 • 1 двірник;
 • 3 сторожі.
 • 1 слюсар-електромонтер
 • 2 сестри медичні старші

Весь технічний персонал має середню, середню спеціальну або вищу освіту.

 

 

 

 

Аналіз освітньо-виховної роботи за 2020-2021 н.р.

У 2020-2021 навчальному році робота педагогічного колективу була спрямована на:

 • оптимізацію роботи з фізичного виховання, впроваджуючи інноваційні, педагогічні та здоров’язбережувальні технології профілактичні, оздоровчі вправи та прийоми валеологічної освіти малюків;
 • формування основ екологічної культури дошкільників під час ознайомлення з природою рідного краю, навички практичного життя, готовність до взаємодії з навколишнім світом;
 • удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетентності дітей дошкільного віку, поглиблення взаємодії з сім’ями вихованців для успішного розв’язання завдань громадянського виховання, формування духовних цінностей особистості;
 • використання активних та інтерактивних форм взаємодії з сім’ями вихованців, що відповідають сучасним запитам батьків.

 

Підвищенню професійної компетентності педагогів та резуль­тативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів дошкільного закладу в методич­ній роботі міського, обласного  рівня (участь відбувалася в режимі онлайн).

В умовах соціальних реформ впровадження НУШ є одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року. Всі методичні заходи були спрямовані на формування у педагогів розуміння основних ідей концепції НУШ, посилення розвивальної та виховної складової освітнього процесу, надання пріоритету соціалізації, моральному вихованню. Педагоги розширювали діапазон дидактичних методів і прийомів розвивальними іграми та вправами, організовували спостереження, пошуково-дослідницьку діяльність. Під час проведення  організованої навчально-пізнавальної діяльності вихователі систематично використовували різноманітні класичні та інноваційні педагогічні технології, методи та прийоми , раціонально поєднували вербальні, наочні та практичні методи.

 

У закладі протягом року проведено 5 педагогічних рад:

 • Про особливості організації навчально-виховного процесу у ЗДО у 2020-2021 н.р. в умовах адаптивного карантину.
 • Про стан рухової активності дітей впродовж дня. Збереження та зміцнення здоров’я – пріоритетний напрям підготовки дітей до школи.
 • Про стан логіко-математичного розвитку. Організація сенсорно-пізнавального середовища для математичного розвитку дітей у ЗДО.
 • Про стан роботи з формування природничо-екологічної компетентності. Засоби і форми ознайомлення дітей з довкіллям та організація пошуково-дослідницької роботи.
 • Про рівні опанування знань, вмінь, навичок вихованцями ЗДО. Про пріоритетні напрямки роботи ЗДО у наступному навчальному році.

Педагогічні ради відбувались вчасно, виконання рішення педагогічних рад контролювалося адміністрацією ЗДО.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ЗДО планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність;
 • тощо.

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

 

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

 

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ЗДО проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ЗДО реалізуються в рамках:

 • плану роботи «Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 33 «Кристалик» на 2020/2021 н.р.;
 • режиму роботи груп та ЗДО.

 

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я»;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

 

Неодноразово інформація про заходи, спрямовані на формуван­ня позитивного іміджу дошкільного закладу висвітлювалися на веб-сайті управління освіти і науки, у соціальній мережі Facebook на сторінці закладу. Тут висвітлювалися події  з життя  дитячого садка  та кожної групи зокрема.

 

У групових приміщеннях створено розвивальне предметно-ігрове середовище з достатньою кількістю іграшок, дидактичних, розвивальних посібників та іншого матеріалу. В куточках рухової діяльності зібрано фізкультурне обладнання, нестандартні посібники для попередження плоскостопості, формування правильної постави, фізичного розвитку дітей. Добре обладнані куточки природи з достатньою кількістю: кімнатних рослин для спостереження та догляду;  акваріумів із екзотичними рибками; тераріуми для  хом’ячків  і черепах; клітки для співочих пташок. Багатий матеріал для розвитку творчих здібностей дітей: різні види театрів; атрибути для творчих і рухливих ігор; матеріали для організації роботи із зображувальної діяльності,  ліпки та конструювання. В усіх групах раннього та дошкільного віку є іграшкові меблі, предмети–замінники, набори конструкторів та будівельний матеріал, що сприяє сенсорно-пізнавальному розвитку дошкільнят. Розвивальне предметно-ігрове середовище груп періодично поповнюється та змінюється. Це спонукає дітей до    пізнавальної  активності, мобілізує процеси мислення,  позитивно впливає на їх емоційну сферу. Вихователі постійно поповнюють осередки книги новими посібниками, журналами, ілюстраціями. Для відпочинку та покращення емоційного комфорту створені «куточки усамітнення», центри спілкування  з м’якими меблями.

 

 

Фінансово-господарська діяльність, аналіз матеріально-технічного забезпечення

 

Дошкільний навчальний заклад збудовано за типовим проектом в 1978 році. Будівля двоповерхова загальною площею 2006,3 кв.м. розрахована на 12 груп (1 групове приміщення переобладнане під фізкультурний зал та методичний кабінет), проектна потужність закладу – 215 дітей. В даний час в ДНЗ функціонує 11 груп.   Виготовлено майнові документи: Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 09.11.2006 року, серія ЯЯ № 125342, виданий на підставі рішення XХІХ сесії Івано-Франківської міської ради ІV демократичного скликання від 08.12.2005 року та Свідоцтва на право власності на нерухоме майно від 14.07.2005 року № 354 – р., Витяг із технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки №874/0/196 -19 від 01.04.2019р.  Відповідно до цих нормативних документів  дошкільний навчальний заклад  № 33 «Кристалик» є постійним користувачем земельної ділянки площею 0,9799 га.

Приміщення дошкільного закладу та його територія  відповідають санітарним нормам утримування дошкільних установ. Заклад має огорожу по всьому периметру. Кожна група має свій окремий  майданчик з трав’яним покриттям та зеленими насадженнями, на  яких встановлені пісочниці, ігрове обладнання.  Для пізнавальної діяльності дітей, з метою виконання завдань розумового, екологічного та трудового розвитку дошкільнят, облаштовано дитячі городні ділянки, естетично оформлені квітники,  висаджено фруктові та декоративні дерева і кущі.

Приміщення ДНЗ знаходяться у належному стані. Навчальні та адміністративні приміщення   дошкільного закладу мають затишний та естетичний вигляд. Щороку проводяться поточні ремонти приміщень дошкільної установи, ревізія системи опалювання, вентиляційних та каналізаційних систем.

Групові приміщення ДНЗ відремонтовані, естетично оформлені з врахуванням санітарно-гігієнічних норм та вікових особливостей дітей, забезпечені сучасним розвивальним, ігровим обладнанням для розвитку творчої та пізнавальної активності дітей.

В дошкільній установі є простора, естетично оформлена музична зала, у якій в цьому році встановлені нові металопластикові вікна. Медичний кабінет оснащено відповідно до нормативно-правових документів, обладнано ізолятор. Харчоблок забезпечений необхідним кухонним посудом, технологічним та холодильним обладнанням.

Кабінет музичних керівників забезпечений необхідним обладнанням, методичними матеріалами, дидактично – навчальними посібниками, сценічними костюмами та ігровим матеріалом для розвитку творчих здібностей,  артистичних навичок, естетичних почуттів дітей. Фізкультурна зала та центри рухової активності в кожній віковій групі, наповнені необхідним обладнанням та атрибутами для рухливих ігор. Спортивне та ігрове обладнання в дошкільному закладі в достатній кількості, постійно оновлюється, систематично перевіряється комісією з охорони праці, про що складаються відповідні акти.

За 2020р-2021 н.р. департамент освіти та науки забезпечив заклад:

 • лакофарбовими, будівельними матеріалами на суму 22 498.20 грн
 • дезінфекційними засобами на суму 8 026.00 грн.
 • захисними масками на суму 1 434.00 грн
 • дезінфекційними засобами на суму 8.546.00 грн.
 • повірка вогнегасників (39 шт.) на суму  4 000.00 грн.

 

Батьтківськими комітетами придбано та поставлено на прихід комплекти постільної білизни:

 

група №2 «Дзвіночок» –  30 шт. на суму 4 350.00 грн.

група №6 «Ромашка» –  30 шт. на суму 4 350.00 грн.

група №10 «Казочка» –  35 шт. на суму 5 355.00 грн.

група №11 «Веснянка» –  26 шт. на суму 3 900.00 грн.

За благодійні кошти зроблено частковий ремонт музичної зали на суму 15 000.00 грн.

 

В «Кристалику» у 2007 році створена Благодійна організація «Піклувальна рада дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 33 «Кристалик» (зареєстрована 02.03.2007р. в Івано-Франківському обласному управлінні юстиції), яка 21.11.2016р. змінила назву на Благодійна організація «Благодійний Фонд «Піклувальна рада дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 33 «Кристалик» .

У березні 2021 року Благодійна організація «Благодійний Фонд «Піклувальна рада дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 33 «Кристалик» взяла участь у міському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства і стала його переможцем. Завдяки цьому конкурсу дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садка) № 33 «Кристалик» зможе замінити підлогу у фізкультурній залі на суму 57 200.00 грн.

 

Загальний бюджет проекту (грн.) 57 200 грн.
Очікуваний обсяг коштів з боку міської ради (грн.) 40 000  грн.
Обсяг співфінансування учасника конкурсу 17 200 грн.

Проект буде реалізовано  протягом липня-серня 2021р.

 

 

Організація харчування

 

Велика увага у ЗДО приділяється організації раціонального дитячого харчування, яке здійснюється відповідно до  «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої спільним наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298-227(із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №202/165 від 26.02.2013).

У освітньому закладі встановлено триразовий режим харчування, ведеться аналіз натуральних норм харчування, різноманітності та збалансованості страв. Медсестра   розробляє картки-розкладки нових страв, проводить бракераж сирої і готової продукції, слідкує за сертифікацією продуктів харчування та технологією приготування їжі. Неодноразова перевірка працівниками Івано-Франківського міськрайонного відділу  ДУ «Івано-Франківький ОЛЦ МОЗ України» на калорійність  страв порушень не виявила.  На належну організацію харчування в дошкільному навчальному закладі вказують показники антропометричних вимірювань дітей.

Харчоблок дошкільного закладу розташований на першому поверсі у спеціально обладнаному приміщенні. Кухонний посуд зберігається на стелажах,промаркований, використовується за призначенням. Їжа з харчоблоку видається згідно з графіком, за вагою, у відповідності до  фактичної кількості дітей в групах.  Приміщення харчоблоку обладнано: побутовими холодильниками (2шт.), холодильною шафою (1шт.), виробничою електричною м’ясорубкою (1шт.), універсальним електроприводом (1шт.),  2 новими електричними плитами на вісім конфорок, духовою шафою (1шт), новою овочерізкою (1 шт.) Все обладнання знаходиться в робочому стані.

Санітарний стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів №234 від 24 березня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 року №563/28693. Спостереження за харчуванням, контроль свідчать про те, що в дошкільному закладі працівники дотримуються режиму харчування та правильного порційності страв.

Ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування  дошкільнят згідно з програмовими вимогами. Організація харчування вихованців проводиться у відповідності до діючих санітарних та педагогічних вимог, з урахуванням вікової категорії, індивідуальних та фізіологічних особливостей дитини. Сервірування столів визначається набором страв. Відповідно до програмових вимог дітям прищеплюються культурно-гігієнічні навички під час підготовки та в процесі прийому їжі. Питання рівня сформованості культурно-гігієнічних навичок у дошкільників контролюються адміністрацією, медичною сестрою старшою. За результатами складаються картки контролю, аналіз роботи працівників груп щодо стану організації харчування дітей заслуховується на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах.

Вся документація з організації харчування відповідає вимогам Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, ведеться медичною сестрою, комірником, шеф-кухарем.

Питання організації харчування підлягають адміністративному та медичному контролю, результати обговорюються на виробничих нарадах, радах ДНЗ.

В ДНЗ постійно діє Рада по харчуванню, яка здійснює контроль за організацією харчування. Відповідальні члени Ради  систематично проводять рейди перевірки організації харчування дітей, вносять свої пропозиції щодо поліпшення стану організації харчування в дошкільному закладі. Результати перевірок відображаються в протоколах засідань Ради по харчуванню ДНЗ.

Питання харчування розглядаються на батьківських зборах, виробничих нарадах, засіданнях педагогічних рад, оперативних нарадах.

 

Медико-профілактична робота з дітьми у ЗДО

Медична робота дошкільного навчального закладу здійснюється сестрою  медичною старшою  Ємельяновою І.І. (вища кваліфікаційна категорія, стаж роботи – 48 рік), сестрою медичною старшою Леськів І.Л. (неатестована, стаж роботи – 2 роки) в тісному контакті з лікарями 4 дитячої поліклініки та 4 міської поліклініки сімейної медицини.

У дошкільному закладі здійснюється моніторинг стану здоров’я дітей (щомісячно аналізується захворюваність дітей по групах, показники висвітлюються на “Екрані здоров’я”).

Медичний блок розташований на першому поверсі, займає три приміщення. Облаштування медичного кабінету відповідає вимогам Положення про медичний кабінет та Положення про ізолятор, утримується у належному стані і відповідає сучасним вимогам до оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги, аптечці по СНІДу. З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби (COVID-19)  заклад забезпечений захисними масками, антисептиками, дезінфікуючими засобами. Систематично проводиться температурний скринінг дітей та працівників закладу.

Результати обстеження й оцінки стану здоров’я дитини обов’язково доводяться до відома батьків, аналізуються на нараді при завідувачу.

За результатами обстежень та оглядів дітей в дитячих поліклініках міста складається «Листок здоров’я». Він допомагає медичним працівникам і вихователям здій­снювати індивідуальний підхід до дітей, які мають відхилення в стані здоров’я.

 Завідувачем та вихователем-методистом проводиться постійний контроль за організацією і проведенням всіх аспектів навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Внутрішній та зовнішній контроль у нашому дошкільному закладі – це певна система спостережень та перевірок, які дають змогу встановити відповідність рівня навчально-виховного процесу вимогам програм навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку, а також спонукає до самоаналізу й порівняння з досвідом інших навчальних закладів.

Ключові питання які знаходяться на постійному адміністративному контролі: безпека життєдіяльності дітей, охорона і зміцнення здоров’я; стан навчально-виховного процесу; якість організації харчування; дотримання вимог санітарного законодавства; фізкультурно-оздоровча робота, результативність фінансово-господарської діяльності, виконання рішень педагогічних рад.

Дошкільний заклад має достатній авторитет серед батьків, які виховують дітей дошкільного віку. Потенційними перевагами нашого дошкільного навчального закладу є такі:

 • конкурентоспроможність та престижність ЗДО у мікрорайоні;
 • високий попит батьків щодо влаштування дитини до ЗДО (про це свідчить черга в електронному реєстрі дітей);
 • якість освітніх послуг;
 • комфортні умови для розвитку дітей;
 • єдність вимог педагогів дошкільного та загальоноосвітнього навчального закладів до розвитку, виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку та молодшого шкільного віку;
 • цікава та змістовна організація різних форм життєдіяльності дітей.

Діяльність колективу ЗДО в умовах карантину була організована відповідно до нормативних документів, затверджених МОЗ та Головним державним санітарним лікарем, листів МОН щодо відновлення діяльності закладів освіти.

За останній рік скарг на діяльність ДНЗ з боку батьків не надходило. Під час особистого прийому громадян адміністрацією закладу всі питання вирішуються оперативно, своєчасно, батьки, або особи, які їх замінюють, отримують відповіді у термін, передбачений законодавством. Результати вирішення звернень фіксуються у книзі прийому громадян з особистих питань, журналі реєстрації письмових пропозицій, заяв, скарг громадян, журналі реєстрації запитів на отримання публічної інформації, які веде завідувач Шевчук Г.С.  Ми вважаємо, що примноження традицій, збагачення форм організації різноманітних видів діяльності з батьками, забезпечення гласності, прозорості, відкритості перед громадськістю забезпечує суспільний рейтинг ЗДО.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Solve : *
18 − 1 =